Google Ads

Google Ads là gì ? Các loại quảng cáo Google Ads?

Quảng cáo Google Ads là hình thức quảng cáo dựa vào Công cụ lập trình của Google sao cho từ khóa hoặc hình ảnh sản phẩm hay thương hiệu của doanh nghiệp bạn được hiển thị trên web mà không cần đến phương pháp Seo sản phẩm từ bạn.

Các loại quảng cáo Google Ads:

Thứ nhất: Quảng cáo tìm kiếm: khi khách hàng nhập tên sản phẩm cần tìm trên trình duyệt google.com thì kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị như sau:

Google Ads là gì?

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Như vậy nếu bạn có bán sản phẩm mà khách hàng cần tìm, nếu bạn lựa chọn từ khóa seo đúng với từ khóa khách hàng tìm thì sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị và thứ hạng quảng cáo nằm trên hay dưới là tùy thuộc vào giá thầu cạnh tranh của bạn đăng ký với đơn vị chạy quảng cáo của Google.

Liên hệ quảng cáo Google Ads

Thứ hai: Quảng cáo mạng hiển thị

Là quảng cáo có hiển thị hình ảnh, text, video, âm thanh sản phẩm hay thương hiệu gồm các hình thức khác nhau bạn có thể tải lên hình ảnh của mình để kiểm soát, chạy quảng cáo hình ảnh và video tương tác trên youtube và mạng hiển thị.

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Quảng cáo cách này doanh nghiệp quảng cáo chú trọng quản bá thương hiệu nên đưa hình ảnh về doanh nghiệp của họ xuất hiển trên trang web. Cách quảng cáo này giúp bạn hướng đối tượng tiếp cận gần hơn với khách hàng đang lướt trang web có nội dung kinh doanh giống như bạn. Mạng lại cho bạn khách hàng tiềm năng đúng vị trí và thời gian.

Thứ ba: Quảng cáo mua sắm ( Google Shopping Ads)

Quảng cáo này hiển thị đầy đủ Thương hiệu, hình ảnh và giá sản phẩm thích hợp với doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ trực tuyến, giúp mang lưu lượng lớn khách hàng truy cập web hoặc đến cửa hàng của bạn.

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Thứ tư: Quảng cáo video (video Ads)

Quảng cáo TrueView là quản cáo chạy trên video của youtube, web hay mạng hiển thị, nó xuất hiện trước, trong hay sau video.

Quảng cáo ngoài luồng là quảng cáo xuất hiện trên các trang web đối tác và chỉ xuất hiện trên di động, máy tính bảng, được thiết kế giúp khách hàng dễ nhấn phát video của bạn, quảng cáo ngoài luồng giúp nâng cao thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận ra ngoài Youtube.

Quảng cáo khám phá video TrueView là quảng cáo phát trên Youtube nơi mà mọi người tiếp cận nội dung cần khám phá của họ. Hình thức triển khai quảng cáo tùy thuộc vào nhà xuất bản hỗ trợ có thể là hình ảnh thu nhỏ khi nhấp vào video sẽ phát trên web hay trên video của Youtube.

Quảng cáo đệm là quảng cáo ngắn mở rộng quy mô về thương hiệu, thời lượng tầm 5-6 giây và bạn không thể bảo qua quảng cáo.

Liên hệ quảng cáo Google Ads

Thứ 5: Quảng cáo ứng dụng toàn cầu Apps: Là quảng cáo đưa ứng dụng của bạn bao gồm trả phí hoặc miễn phí đến người dùng bằng nhiều hình thức tiếp cận khác nhau: Google Tìm kiếm, Google Play, YouTube và Mạng hiển thị của Google.

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Google Ads là gì? Các loại quảng cáo Google Ads?

Liên hệ với chúng tôi