Đổi Trả Giải Quyết Khiếu Nại

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, đổi trả.

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của người mua sản phẩm dịch vụ

Kiểm tra xem khiếu nại thỏa đáng đúng với quy trình quy định thì giải quyết còn không được phép từ chối.

Trường hợp sản phẩm dịch vụ thuộc về đối tác thứ 3 thì chúng tôi liên hệ đến họ để xác minh và yêu cầu giải quyết khiếu nại cho khách hàng.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

Thu thập thông tin ,hình ảnh, sản phẩm dịch vụ chứng cứ từ các bên liện quan.

Đưa ra hướng giải quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan.

Nếu sản phẩm, dịch vụ không đúng với cam kết của bên bán thì bên bán phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền hay thay thế hoặc sửa chữa tùy theo sản phẩm dịch vụ tương ứng.

Mọi tranh châp xử lý không được chúng tôi đem ra tòa xử lý.

Mọi chi phí phát sinh trong việc đổi trả chúng tôi sẽ thỏa thuận với khách hàng để đưa ra phương án có lợi cho họ.

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

Xác nhận kết quả và tiến hành kết thúc khiếu nại