Bảo Hành, Bảo Trì

Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:

Chúng tôi quy định cho 3 trường hợp như sau:

  1. Các sản phẩm thuộc về thiết kế chúng tôi bảo hành 1 năm từ lúc sau khi sản phẩm dự án đi vào hoạt động, và bảo trì chọn đời.

  2. Đối với các sản phẩm download về plugin, themes, phần mềm khác thì không có chế độ bảo hành, chúng tôi bảo đảm là chúng đều hoạt động, nếu sản phẩm nào không hoạt động thì chúng tôi có hình thức đổi trả lại, tuy nhiên đối với một số sản phẩm nếu có bản cập nhật nếu khách hàng cần thì chúng tôi sẽ gữi bản cập nhật cho họ.

  3. Đối với các sản phẩm dịch vụ hay thiết kế thuộc đối tác cung ứng thứ 3 thì chế độ bảo hành / bảo trì sản phẩm dịch vụ theo quy định của họ.